کشتە و زخمی شدن ٧ کولبر طی ١٠ روز

12:08 - 17 September 2019

 

هەنگاو: با زخمی شدن یک کولبر دیگر در مرزهای سردشت، شمار کولبرانی کە طی ١٠ روز گذشتە کشتە و یا زخمی شدەاند بە ٧ مورد رسید.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو از تاریخ ١٥ تا ٢٥ شهریور (٦ تا ١٦ سپتامبر)، دست کم ٧ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٦ مورد از آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٥ شهریور ٩٨ (١٦ سپتامبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل سردشت با هویت ”محی الدین مام خدری“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شد.

در تاریخ ٢٤ شهریور ماه نیز، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ”ادریس رحیمی“ فرزند محمد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح مستقر در پایگاه میلان جانش را از دست داد.

از سوی دیگر، دو کولبر بە نام های ”محمد هادی زادە“ اهل قطور شهرستان خوی و ”آزاد نعمتی“ اهل سردشت در تاریخ ٢٢ و ١٧ شهریور ماه با شلیک نیروهای مسلح زخمی شدەاند.

همچنن روز شنبە ١٦ شهریور ماه، یک کولبر دیگر اهل سردشت با هویت ”یوسف مصطفی پور“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شدە بود.

روز جمعە ١٥ شهریور ماه نیز یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ”محمد احمدیان“  باشلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی و یک کولبر اهل مریوان با هویت ”رحمت نادریان“ نیز بە دلیل تاریکی شب و برخورد با اتومبیل زخمی شدە بودند.