کشتە و زخمی شدن ٢١ کولبر طی ماه فوریە ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٢١ کولبر طی ماه فوریە ٢٠٢٠

13:16 - 1 March 2020

 

هەنگاو: طی ماه فوریە دست کم ٢١ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، دست کم ٢١ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧١.٥٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٨ کولبر نیز زخمی شدەاند.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١٥ مورد (٢ کشتە ١٣ زخمی) معادل ٧١.٥٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٦ مورد (١ کشتە و ٥ زخمی) معادل ٢٨.٥٪ کل موارد.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٥ مورد شامل ( ٥ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٦ مورد شامل ( ١ کشتە و ٥ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان): ١٠ مورد شامل (٢ کشتە و ٨ زخمی).