کشتە و زخمی شدن ٤ کولبر طی ماه مارس ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٤ کولبر طی ماه مارس ٢٠٢٠

12:39 - 31 March 2020


هەنگاو: طی ماه مارس دست کم ٤ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند. این آمار بە دلیل شیوع ویروس کرونا و بستە شدن مرزها با کاهش چشمگیری روبرو بودە است. طی ماه گذشتە ٢١ کولبر کشتە و یا زخمی شدە بودند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه مارس ٢٠٢٠، دست کم ٤ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧٥٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.


بر طبق این گزارش، ٢ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٢ کولبر نیز زخمی شدەاند.

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ٣ مورد (١ کشتە ٣ زخمی) معادل ٧٥٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ١ مورد (١ کشتە) معادل ٢٥٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٣ مورد شامل ( ١ کشتە و ٢ زخمی).
استان کردستان (سنندج): ١ مورد شامل ( ١ کشتە ).
استان کرمانشاه (کرماشان): هیچ موردی در استان کرمانشاه ثبت نشدە است.