کشتە و زخمی شدن ١٩ کولبر طی ماه ژانویە ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ١٩ کولبر طی ماه ژانویە ٢٠٢٠

14:05 - 2 February 2020

 

هەنگاو: طی ماه ژانویە دست کم ١٩ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠٢٠، دست کم ١٩ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٩٥٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٦ کولبر نیز زخمی شدەاند.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١٨ مورد (٣ کشتە ١٥ زخمی) معادل ٩٥٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ١ مورد (١ زخمی) معادل ٥٪ کل موارد.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٦ مورد شامل (٢ کشتە و ١٤ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ١ مورد شامل ( ١ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان): ٢ مورد شامل (١ کشتە و ١ زخمی).