کشتە و زخمی شدن ٢٠ کولبر طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٢٠ کولبر طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠

20:17 - 31 July 2020


هەنگاو: طی ماه ژوئیە دست‌کم ٢٠ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئیە ٢٠٢٠، دست‌کم ٢٠ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٨٠٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٦ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٤ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان آذربایجان‌غربی (ارومیە) بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٢ مورد در این استان ثبت شدە است.


علت مرگ یا مجروحیت
شلیک مستقیم : ١٦ مورد (٥ کشتە ١١ زخمی) معادل ٨٠٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ٤ مورد (١ کشتە و ٣ زخمی) معادل ٢٠٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ١٢ مورد شامل ( ٤ کشتە و ٨ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ٣ مورد شامل ( ٣ زخمی ).
استان کرمانشاه : ٥ مورد شامل ( ٢ کشتە و ٣ زخمی ).