کشتە و زخمی شدن ٧ کولبر طی یک هفتە

کشتە و زخمی شدن ٧ کولبر طی یک هفتە

13:54 - 9 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر در مرزهای سردشت و قطور زخمی شدەاند. طی یک هفتە دو کولبر کشتە و ٥ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (١٨ مرداد ٩٨ / ٩ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت  بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”یونس پیروتی“ فرزند محمد و  اهل روستای ”بیوران سفلی“ بە شدت زخمی کردەاند.

هم زمان یک کولبر اهل قطور از توابع شهرستان خوی با هویت ”ناجی ابوبکری“ فرزند صبری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است، این کولبر از ناحیە ران زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

هەروەها، شەوی چوارشەممە (١٦ مرداد / ٧ آگوست) یک کولبر اهل روستای ”شیوەشانی“ از توابع سردشت با هویت ”شهاب“ فرزند عباس در پی تعقیب و گریز نیروهای مسلح و بە دلیل سقوط از رتفاعات کوهستانی از ناحیە پا دچار شکستگی شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە جاری دست کم ٢ کولبر کشتە شدە و ٥ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.