کشتە و زخمی شدن ١٤٣ کولبر و کاسبکار طی شش ماه نخست سال ٩٩

کشتە و زخمی شدن ١٤٣ کولبر و کاسبکار طی شش ماه نخست سال ٩٩

10:39 - 25 September 2020

 

هەنگاو: طی شش ماه نخست سال جاری خورشیدی دست‌کم ١٤٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.
 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ٩٩ خورشیدی، دست‌کم ١٤٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، طی شش ماه گذشتە ٣٩ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٠٤ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند کە ٨٩٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و زخمی شدەاند.
 

در این بازە زمانی ١٢ کولبر در مرزهای کُردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ترکیە قربانی شدەاند کە ٥ نفر از آنها جانشان را از دست دادە و ٧ نفر نیز زخمی شدەاند.
 

همچنین ۴ کولبر و کاسبکار نوجوان کە سن آنها زیر ۱۸ سال بودە قربانی شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.


علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ١٢٧ مورد (٣٢ کشتە ٩٥ زخمی) معادل ٨٩٪ کل موارد.
سانحە رانندگی: ٤ مورد (٢ کشتە و ٢ زخمی) معادل ٣٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ١٠ مورد (٥ کشتە و ٥ زخمی) معادل ٧٪ کل موارد.
مین: ٢ مورد (٢ زخمی) معادل ١٪ کل موارد.


تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٧٧ مورد شامل ( ٣٠ کشتە و ٤٧ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ٣١ مورد شامل ( ٦ کشتە و ٢٥ زخمی ).
استان کرمانشاه : ٣٥ مورد شامل ( ٣ کشتە ٣٢ زخمی ).