کشتە و زخمی شدن ٢٠ کولبر و کاسبکار طی ماه نوامبر ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٢٠ کولبر و کاسبکار طی ماه نوامبر ٢٠٢٠

17:44 - 1 December 2020

 

هەنگاو: طی ماه نوامبر دست‌کم ۲۰ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه نوامبر ٢٠٢٠، دست‌کم ۲۰ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۸۰٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۶ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ۱۴ کولبر نیز زخمی شدەاند که نسبت به ماه گذشته با ۲۵٪ افزایش روبرو بوده است.

بیشترین قربانیان در استان‌های کرمانشاه و آذربایجان‌غربی بودەاند کە طی ماه گذشتە در هر کدام ۷ مورد ثبت شدە است.

 

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ۱۶ مورد (۵ کشتە ۱۱ زخمی) معادل ۸۰٪ کل موارد.
انفجار مین: ۲ مورد ( ۲ زخمی) معادل ۱۰٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ۱ مورد ( ۱ زخمی) معادل ۵٪ کل موارد.
سانحه رانندگی: ۱ مورد (۱ کشته) معادل ۵٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ۷ مورد شامل ( ۴ کشتە و ۳ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ۶ مورد شامل (۲ کشته و ۴ زخمی ).
استان کرمانشاه : ۷ مورد شامل ( ۷ زخمی ).