کشتە و زخمی شدن ٢٣١ کولبر کُرد در سال ٢٠١٨ + لیست اسامی

کشتە و زخمی شدن ٢٣١ کولبر کُرد در سال ٢٠١٨ + لیست اسامی

23:14 - 30 December 2018

 

هەنگاو: طی سال ٢٠١٨ دەها کولبر وکاسبکار کُرد در مرزهای کوردستان قربانی شدەاند کە بیشتر آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و یا زخمی شدەاند و این آمار نسبت بە سال گذشتە افزایش داشتە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، دست کم ٢٣١ کولبر و کاسبکار کورد در مرزها و جادەهای کوردستان قربانی شدەاند کە از این تعداد ٧١ تن جانشان را از دست دادە و ١٦٠ تن نیز زخمی شدەاند. این آمار نسبت بە سال ٢٠١٧ کە کشتە و زخمی شدن ٢٠١٦ کولبر ثبت شدە بود، با افزایش ٦.٥٪ی روبرو بودە است.

 

بیش از ٦٧٪ کولبران و کاسبکاران با شلیک مستقیم قربانی شدەاند

از مجموع ٢٣١ کولبری کە طی سال ٢٠١٨ قربانی شدەاند، ١٥٦ مورد کە معادل ٦٧.٥٪ کل موارد می باشد، با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند. ٤٢ مورد معادل ١٨٪ کل موارد بە دلیل حوادث طبیعی نظیر (سرما، سقوط بهمن، افتادن از کوه و...) قربانی شدەاند. 

همچنین، ١٩ کولبر نیز در اثر انفجار مین در حین کولبری کشتە و زخمی شدەاند کە معادل ٨.٢٪ قربانیان می باشد و ١٤ کولبر نیز ( ٦.٣٪) بە دلیل سانحە رانندگی و تعقیب گریز نیروهای مسلح ایران زخمی و یا کشتە شدەاند.

 

تفکیک کولبران قربانی بر حسب استان

با استناد بە آمار هەنگاو، بیشترین کولبرانی کە طی سال ٢٠١٨ قربانی شدەاند از استان  آذربایجان غربی (ارومیە) بودەاند. طی سال ٢٠١٨ مجموعا ١٥٣ کولبر و کاسبکار اهل این استان قربانی شدەاند کە ٤٠ تن از آنها جانشان را از دست دادەاند.

در استان کُردستان (سنندج) نیز جمعا ٦٢ کولبر قربانی شدەاند کە ١٧ تن از آنها جانشان را از دادەاند. از مجموع ١٥ کولبری هم کە در استان کرمانشاه (کرماشان) قربانی شدەاند، ٦ تن از آنها جانشان را از دست دادەاند.

یک کولبر زخمی شدە نیز اهل اقلیم کوردستان بودە است.

 

کشتە و زخمی شدن ٣ کودک کولبر

از مجموع کولبرانی کە طی سال گذشتە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند، سن سە تن از آنها کمتر از ١٨ سال بودە کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

 

صدور حکم حبس و جریمە برای ١٧ کولبر

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ دست کم ١٧ کولبر از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ١٠ سال حبس و پرداخت مبلغ ١٣٠ میلیون تومان جریمە محکوم شدەاند.

 

بازداشت بیش از ٥٠ کولبر

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ بیش از ٥٠ کولبر در شهرهای ثلاث باباجانی، مریوان، بانە، سردشت و پیرانشهر بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٣٩ تن از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

 

برای دریافت فایل پی دی اف اسامی روی لینک زیر کلیک کنید