کشتە و زخی شدن سە کولبر دیگر در مرزهای اشنویە، ماکو و نودشە

کشتە و زخی شدن سە کولبر دیگر در مرزهای اشنویە، ماکو و نودشە

12:33 - 12 August 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر اهل اشنویە، ماکو و نودشە در مرزهای این شهرها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە  ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در روستای مرزی ”کانی رش“ اشنویە بە سوی دستەای از کولبران و کاسبکاران آتش گشودە و یک کاسبکار را بە قتل رساندەاند.

هویت کاسبکای کە در نتیجە این تیراندازی جانش را از دست دادە ”سعید حسن پور“ ٤٤ سالە اعلام شدە است.

روز شنبە ١٩ مرداد (١٠ آگوست) نیز یک کولبر اهل نودشە با هویت ”مهدی منفردی“ از سوی نیروهای مستقر در پاسگاه دزاور مورد هدف قرار گرفتە و مجروح شدە بود.

از سوی دیگر و هفتە گذشتە نیز، یک کولبر اهل ماکو با هویت ”رسول چیلان“ از سوی نیروهای مسلح ایران مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە شانە و پشت بە شدت زخمی شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ٨ روز گذشتە ٤ کولبر کرد کشتە شدە و ٨ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.