کمال حسن رمضان زندانی سیاسی محکوم بە اعدام آزاد شد

کمال حسن رمضان زندانی سیاسی محکوم بە اعدام آزاد شد

17:42 - 27 July 2020


هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل کُردستان سوریە کە در زندان ارومیە محبوس و با خطر اجرای حکم اعدام روبرو بود، از زندان آزاد و بە سوریە بازگرداندە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، کمال حسن رمضان سولو، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام پس از اتمام دوران محکومیت خود از زندان مرکزی ارومیە آزاد و بە کُردستان سوریە بازگرداندە شدە است.


کمال حسن رمضان ٢٨ تیر ماه امسال از زندان مرکزی ارومیە خارج شدە بود، صالح نیکبخت وکیل این زندانی نیز خبر آزادی وی را تایید کردە است.

کمال حسن رمضان سولو، ٣٢ ساله و اهل شهر سریکانی کُردستان سوریە می باشد کە در تاریخ ۶ شهریورماه سال ۹۳ به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد.


وی سرانجام شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شد. از آنجایی کە کمال حسن رمضان تسلیم بە حکم شدە بود، حکم وی بە ٧ سال و ٦ ماه کاهش یافتە بود.


کمال حسن رمضان سولو مجددا در سال ۱۳۹۵ بە اتهام قتل یکی از اعضای سپاه ارومیه که ده سال پیش صورت گرفته و این زندانی، آن زمان در خاک ایران نبوده است، مورد بازجویی قرار گرفت و نهایتا روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به صورت غیابی از سوی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب این شهرستان بە اتهام قیام مسلحانە و عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدم محکوم شد.


این زندانی سیاسی از زمان بازداشت در زندان مرکزی ارومیە محبوس بودە و طی سال های گذشتە چندین نوبت بە اطلاعات سپاه ارومیە احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.