گریلای اسیر شدە بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد

11:49 - 21 August 2019

 

هەنگاو: یک گریلا کە اواسط تیرماه امسال پس از درگیری نیروهای حزب کارگران کوردستان و نیروهای سپاه پاسداران در ماکو اسیر شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٨ مرداد ٩٨ (١٩ آگوست ٢٠١٩)، حاتم ازدمیر اهل کردستان ترکیە پس از حدودا یک ماه و نیم بازداشت در بازداشتگاه قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارومیە بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

یک منبع مطلع در زندان ارومیە ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە هم زمان یک شهروند اهل روستای انبی از توابع ارومیە با هویت ”کامران کمانی“ کە بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

حاتم ازدمیر  روز چهارشنبە ( ١٢ تیر ٩٨ / ٣ ژوئیە ٢٠١٩)، پس از درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران با تیمی از گریلاهای حزب کارگران کردستان در ارتفاعات بورالان ماکو بە اسارت در آمادە بود.

هەنگاو پیشتر در گزارشی اعلام کردە بود کە این گریلا بە بازداشتگاه قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارومیە منتقل شدە است.