گزارشی از وضعیت ٧ زن کرد محبوس در زندان های ایران

گزارشی از وضعیت ٧ زن کرد محبوس در زندان های ایران

22:32 - 3 September 2019

 

هەنگاو:  دست کم ٧ زن کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی در زندان های سنندج و خوی محبوس می باشند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، هم اینک ٧ زن کرد بە اتها فعالیت سیاسی و مدنی در زندان های حکومت ایران محبوس می باشند.

١_ زینب جلالیان

زینب جلالیان ٣٧ سالە و اهل ماکو، در اسال ١٣٨٧ بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان بازداشت شد. وی در نهایت بە حبس ابد محکوم و هم اکنون در زندان مرکزی خوی محبوس می باشد.

 

٢_ سحر کاظمی

سحر کاظمی اهل سنندج، در تاریخ ١٨ مرداد ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و بعدها از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە ٢٠ ماه حبس محکوم شد. سحر کاظمی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.

 

٣_ سیما مرادی

سیما مرادی اهل سلماس، آذر ماه سال ٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سلماس بازداشت شد، وی در دی ماه همان سال بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە ٩ ماه حبس محکوم و هم اینک در زندان مرکزی خوی محبوس می باشد.

 

٤_ مقبولە سکانوند

مقبولە سکانوند اهل ماکو، آذرماه سال ٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و هم اینک در زندان مرکزی خوی محبوس می باشد.

 

٥_ ایران راه پیکر

ایران راهپیکر ٣٣ سالە و اهل مریوان،  روز سەشنبە ٢٤ اردیبهشت ٩٨ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان و در حین بازگشت از اقلیم کوردستان بازداشت و از آن زمان در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.

 

٦_ زهرا محمدی

زهرا محمدی ٢٨ سالە و اهل دهگلان، روز پنج شنبە ٢ خرداد ٩٨ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە و با گذشت ٣ ماه از بازداشت بلاتکلیف در زندان محبوس می باشد.

 

٧_ پروین ادوایی

پروین ادوایی اهل سروآباد و ساکن مریوان،  روز شنبە ٥ مرداد ٩٨ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم می باشد.