گزارشی از کشتە و زخمی شدن ١١ کولبر طی یک روز، کشتە وزخمی شدن ٢٦ کولبر در بهمن ماه

گزارشی از کشتە و زخمی شدن ١١ کولبر طی یک روز، کشتە وزخمی شدن ٢٦ کولبر در بهمن ماه

11:04 - 17 February 2020

 

هەنگاو: روز گذشتە دست کم ١١ کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند. با استناد بە آمار هەنگاو طی بهمن ماه امسال ٢٦ کولبر کشتە و زخمی شدەاند کە بیش از ٨٨٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢٧ بهمن ٩٨ (١٦ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزی ”شوشمی“ واقع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوە در استان کرمانشاه بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و ٩ کولبر کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق گزارشات رسیدە، یک کولبر ٢٤ سالە اهل روستای دشە از توابع  شهرستان پاوە با هویت "احمد صحرایی" فرزند مومن" زخمی شدە و در اثر شدت جراحات پس انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

همچنین ٨ کولبر دیگر بە نام های “شادمان سیدی”، “زاهد نوری”، “رسول هوشی”،”طاها سلیمانی” و “جلال نوری” اهل جوانرود، “شاهد اداک” اهل سروآباد و “عظیم امین زادە” و “جبار محمدی”اهل نودشە و پاوە زخمی شدەاند.

همان شب در مرزهای پیرانشهر و مریوان دو کولبر بە نام های “حسین حقانی” و “کامران قادری” با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

طی روزهای گذشتە نیز یک کولبر اهل ماکو با هویت “ارکان عباسی” با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی بهمن ماه امسال ٢٦ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٢ نفر از آنها کشتە شدە و ٢٤ نفر نیز زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٢٣ مورد (بیش از ٨٨٪ کل موارد) از این کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە و ٣ مورد نیز در اثر سرمازدگی و سقوط از ارتفاع بودە است.