گزارش ماهانە سازمان حقوق بشری هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (فروردین ۱۴۰۰)

گزارش ماهانە سازمان حقوق بشری هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (فروردین ۱۴۰۰)

12:49 - 21 April 2021

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ۶۱ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی دست‌کم ۶۱ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (١٢ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ١٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٣ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. دو نفر به دلیل حوادث طبیعی (سقوط از ارتفاع و سرمازدگی) جانشان را از دست داده‌اند و یکی نیز زیر شکنجه نیروهای مرزبانی ترکیه به قتل رسیده است.

همچنین، از مجموع ۹ کولبری کە زخمی شدەاند ۸ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران زخمی شده و یک کولبر نیز توسط نیروهای ترکیه زخمی شده است.

 

اعدام و مرگ در زندان (۶ مورد)

طی فروردین ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام پنج زندانی در زندان‌های ارومیه و بیرجند به اجرا در آمده است. این پنج‌ شهروند که اهل شهرهای ارومیه، اشنویه و دیواندره‌ بوده‌اند همگی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

در  این بازە زمانی یک زندانی اهل اسلام آباد غرب (شاباد) در زندان مرکزی این شهر و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جانش را از دست داد.

 

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین ( ۳ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ۱ شهروند در مرزهای قصر شیرین در اثر انفجار مین  به شدت زخمی شده است.

همچنین، در بخش ربط شهرستان ربط یک شهروند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح به قتل رسیده و یک شهروند دیگر نیز زخمی شده است.

 

بازداشت و حکم (۳۴ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی فروردین ماه امسال دست‌کم بازداشت ۲۴ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط نهادهای امنیتی ثبت شدە است. یک زن و یک نوجوان زیر ۱۸ سال در میان بازداشت شدگان قرار دارند.

همچنین،  ۱۰ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط دستگاه قضایی حکومت جمعاً بە ۹۹ سال  حبس محکوم شدەاند.

 

کارگری ( ۶ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ۶ کارگر اهل سنندج، موچش و سردشت و کرمانشاه در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد. یکی از این کارگران در اقلیم کُردستان جانش را از دست داده است.