گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

18:31 - 14 June 2019

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم ٢٣ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ١٧ خرداد تا روز جمعە ٢٣ خرداد ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٣ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کولبر و کاسبکاران (٦ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٦ کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدند.

بر طبق آمار ثبت شدە د مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ١٧ خرداد تا روز جمعە ٢٣ خرداد ١٣٩٨ دستکم یک کاسبکار در مرزهای بانە با شیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و  ٣ کولبر در مرزهای سردشت، پیرانشهر زخمی شدەاند. همچنین یک کولبر در اثر انفجار مین و یک کولبر نیز بە دلیل سقوط از ارتفاع زخمی شدەاند.

 

بازداشت و حکم  (٨ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ٣ شهروند بازدشت شدە و ٥ نفر نیز از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش، پنج شهوند کرد در شهرهای تکاب، ارومیە و سقز بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران جمعا بە ١٣ سال و ٩ ماه حبس محکوم شدەاند.

همچنین سە شهروند در شهرهای دیواندرە و ثلاث باباجانی بازداشت شدە و سە زندانی نیز با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدەاند.

 

کارگری (٤ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ٣ کارگر کرد در شهرهای سردشت، قصرشیرین و جوانرود در حین کار و در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

همچنین یک فعال کارگری در سقز کە بە حبس محوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت احضار شدە است.

 

خودکشی  و قتل زنان (٥ مورد)

طی هفتە گذشتە، یک زن در شهرهای کردستان بە قتل رسیدە و ٤ شهروند نیز خودکشی کردەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گدشتە یک زن در ارومیە بە قتل رسیدە و ٣ زن نیز در شهرهای ایلام، آبدانان و کامیاران بە دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کردەاند. یک پسر ٢٠ سالە نیز در پیرانشهر بە دلایل نامعلومی خودکشی نمود.

 

تمامی موارد این گزارش در  وب سایت هەنگاو منتشر شدە و اسامی و مشخصات آنها در مرکز آمار هەنگاو موجود می باشد.