گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان

21:11 - 4 October 2019

 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە ١٧ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٥ مهر تا روز جمعە ١٢ مهر ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ١٧ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

کشتە و زخمی شدن کولبران (٦ مورد)

طی هفتە گذشتە دست کم ١ کولبر در مرزهای اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٥ کولبر و کاسبکار نیز در مرزهای سلماس، سردشت و پاوە  زخمی شدەاند.

 

اعدام و مرگ در زندان (١ مورد)

در این مدت دست کم یک شهروند کرد در زندان مرکزی  سنندج بە اتهام قتل عمد اعدام شد.

 

بازداشت و حکم  (٣ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم بازداشت دو شهروند کرد در شهرهای بانە و دهگلان از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین یک شهروند اهل مهاباد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە تحمل ٣٠ سال حبس محکوم شدە است.

 

خودکشی و کشتە شدن زنان (٤ مورد)

طی هفتە گذشتە، دست کم ٤ تن از جملە دو زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

 

کارگری ( ٣ مورد)

در این بازە زمانی دست کم سە گارکر اهل شهرهای سروآباد، سنندج و ارومیە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.