یک شهروند اهل بانە بە اتهام محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە حبس محکوم شد

یک شهروند اهل بانە بە اتهام محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە حبس محکوم شد

10:36 - 26 December 2019

 

هەنگاو: یکی از شهروندان کرد کە در آبان ماه امسال توسط نیروهای امنیتی در شهر بانە بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هوشیار شعبانی، شهروند اهل بانە کە اواخر مهرماه امسال و پس از محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) در این شهر بازداشت شدە بود، توسط دادسرای عمومی  انقلاب این شهر بە تحمل ٧ ماه حبس محکوم شدە است.

هوشیار شعبانی هم اکنون در زندان مرکزی بانە محبوس و دوران محکومیت خود را سپری می کند.