یک شهروند اهل سردشت بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شد

یک شهروند اهل سردشت بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شد

10:14 - 27 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سردشت کە دوماه پیش بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٦ بهمن ٩٨ (٢٦ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سردشت با هویت ”دارا رشیدی“ ٤٨ سالە بە بند سیاسی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، دارا رشیدی ٥٥ روز پیش از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در سردشت بە اتهام همکاری با ”حزب دمکرات کردستان ایران“ بازداشت شدە است.

این منبع در ادمە اعلام کرد کە، دارا رشیدی پس از بازداشت بە بازداشتگاه ”سپاه المهدی“ در ارومیە منتقل و تا زمان انتقال بە زندان ارومیە آنجا تحت بازجویی و شکنجە بودە است.

دارا رشیدی فرزند مصطفی پیشتر نیز بە همین اتهام بە ٧ سال حبس و دوران محکومیت خود را در زندانهای نقدە و ارومیە سپری نمودە بود.