یک هفتە بی خبری از سرنوشت سحر کاظمی فعال مدنی اهل سنندج

یک هفتە بی خبری از سرنوشت سحر کاظمی فعال مدنی اهل سنندج

12:42 - 16 August 2018

 

هەنگاو: با گذشت یک هفتە از بازداشت سحر کاظمی، فعال مدنی و زیست محیطی اهل سنە (سنندج)، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، با گذشت ٨ روز از بازداشت سحر کاظمی، فعال مدنی و زیست محیطی اهل سنە، پیگیری های مستمر خانوادەاش جهت مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە و همچنان سرنوشتش نامعلوم می باشد.

سحر کاظمی، روز پنج شنبە (١٨ مرداد ٩٧ / ٩ آگوست ٢٠١٨)، توسط  نیروهای ادارە اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد.

سحر کاظمی از فعالین مدنی و زیست محیطی شهر سنە می باشد و بە همین دلیل از سوی این نیروها بازداشت شدە است.

مادح فتحی، همسر  خانم سحر کاظمی نیز، پاییز سال گذشتە بازداشت و سە ماه در سلول های انفرادی بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە نگهداری شدە بود.