یک نوجوان اهل سنقر در زندان کرمانشاه اعدام شد

یک نوجوان اهل سنقر در زندان کرمانشاه اعدام شد

14:02 - 4 August 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک نوجوان اهل سنقر کە در سن ١٧ سالگی مرتکب قتل شدە بود، در زندان مرکزی کرمانشاه بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، بامداد روز یکشنبە (١٣ مرداد ٩٨ / ٤ آگوست ٢٠١٩)، حکم اعدام یک جوان ٢٤ سالە اهل سنقر با هویت ”حمید اوسطی” در زندان مرکزی کرمانشاه بە اجرا در آمد.

حمید اوسطی متولد ١٨ مرداد ١٣٧٤ و اهل روستای “سفید زنگور” سنقر و کلیایی بود کە بهار ١٣٩٢ در سن ١٧ سالگی مرتکب قتل شدە و از ٦ سال پیش در زندان مرکزی دیزل آباد محبوس بودە است. وی بە همراه دوستش با شخصی کە برای خواهرش مزاحمت ایجاد کردە بود درگیر و وی را بە قتل رساندە و پس از بازداشت بە اتهام قتل عمد از سوی دادگاه سنقر بە اعدام محکوم شدە بود.

سازمان حقوق بشری هەنگاو سال گذشتە خبری را مبنی بر قریب الوقوع بودن اعدام  حمید اوسطی منتشر کردە بود.