بازداشت کوتاه مدت یدالله مطاعی ورزشکار و مربی کاراته در دهگلان

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷

هەنگاو؛ دوشنبە ٣ اردیبهشت ١٤٠٣

یداللە مطاعی شهروند کُرد و اهل دهگلان(دیولان) و از مربیان کارته که در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز بازداشت و به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر به مدت ۶ ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است.
 

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١ اردیبهشت ١٤٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢٤) یداللە مطاعی شهروند و ورزشکار اهل دهگلان پس از احضار توسط ادارە اطلاعات این شهر بە مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفتە است.

یداللە مطاعی کە مربی کاراتە در شهر دهگلان است، در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز مورد بازداشت و پس از محاکمە بە پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد شده بود.

به گفتە نزدیکان خانواده یداللە مطاعی، وی پس از آزادی مشروط بارها مورد احضار و تهدید قرار گرفتە است و در جریان احضار و بازجویی اخیرتوسط نهادهای امنیتی مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتە است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه