اشنویه؛ آزادی موقت صابر ابراهیمی با قرار وثیقە پنج میلیاردی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۲۲


هەنگاو؛ شنبە ٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣


صابر ابراهیمی شهروند بازداشت شده کُرد واهل اشنویە (شنو)، پس از ٥٣ روز بازداشت در بازداشتگاج ادارە اطلاعات ارومیە با قید وثیقە سنگین و موقتاً آزاد شد.

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٢ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۱ می‌۲۰۲۴)، صابر ابراهیمی شهروند اهل روستای آلکاوی از توابع اشنویە پس از ٥٣ روز بازداشت در بازداشتهاج ادارە اطلاعات ارومیە با قرار وثیقە پنج میلیارد تومانی موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اشنویه آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع، صابر ابراهیمی پس از بازداشت در اشنویە بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل و در طول مدت بازداشت در سلول انفرادی ادارە اطلاعات تحت شکنجە روانی و جسمی قرار داشتە است.

صابر ابراهیمی ۲۴ ساله پسر عموی محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد اعدام شدە، روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (۱۹ مارس ۲۰۲٤)، توسط نیروهای اداره اطلاعات در اشنویە بدون ارائە هرگونه برگه قضایی و در محل کارش بازداشت شده بود.

شایان ذکر است کە آکو ابراهیمی   و آرمان ابراهیمی دو پسرعموی دیگر محی‌الدین ابراهیمی روز سەشنبە ١١ اردیبهشت ١٤٠٣ توسط نیروهای امنیتی در اشنویە بازداشت و بە مکان نامعلوم منتقل شدە است.

 محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ (١٧ مارس ٢٠٢٣)،بعد از شش سال بازداشت در زندان مرکزی ارومیە اعدام شد.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه