بازداشت دست کم ٤٦ شهروند کرد طی ماه ژانویە ٢٠٢٠

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٤٦ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری و عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۹:۴۷

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٤٦ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری و عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠٢٠ (ماه اول میلادی)، دست کم ٤٦ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ زن ، ٣ فعال رسانەای و ٧ دانشجو میان بازداشت شدگان می باشند.

 

تفکیک بر حسب اتهام

فعالین سیاسی: ٤٠ مورد معادل ٨٧٪ کل موارد.

فعالین مدنی: ٤ مورد معادل ٩٪ کل موارد.

فعالین کارگری: ١ مورد معادل ٢٪ کل موارد.

فعالین عقیدتی: ١ مورد معادل ٢٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان: ٢٧ مورد.

استان آذربایجان غربی: ٩ مورد.

استان کرمانشاه: ٩ مورد

استان ایلام: ١ مورد

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه