سە شهروند مریوانی جهت اجرای حکم بازداشت شدند

۹ دی ۱۳۹۶، ۰۰:۱۱

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە شهروند اهل مریوان کە بە دلایل سیاسی بە حبس محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بازداشت و بە زندان منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز چهارشنبە ( ٢٢ آذر / ١٣ دسامبر)، دو شهروند اهل روستای ”نی“ مریوان بە نامهای امیر ارژنگ و باسط افشار کە بە حبس محکوم شدە بودند، بازداشت و راهی زندان مرکزی این شهر شدەاند.

این دو شهروند  روز پنج شنبە (١٨ آبان / ٩ نوامبر)،  از سوی دادگاه انقلاب مریوان  بە اتهام ”بر افراشتن پرچم کوردستان“ هر کدام بە ٢ سال حبس تعزیری محکوم شدە بودند.

پیشتر یکی از نزدیکان این دو شهروند کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە خبرنگار “هەنگاو” گفتە بود کە، رای اولیە دادگاه صدور ٣ سال حبس و تبعید بە سیستان و بلوچستان بودە است، اما با اعتراض خانوادەهای آنها و محاصرە دادگاه، رای صادرە بە ٢ سال حبس در زندان مریوان تغییر یافتە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە (٦ دی / ٢٧ دسامبر)، نجم الدین  فرجی شهروند مریوانی کە پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام ” فعالیت علیە املیت ملی“ بە تحمل ١٥ ماه حبس محکوم شدە بود، بازداشت و راهی زندان شد.

نجم الدین فرجی اهل روستای ”لنج آباد“ مریوان پیشتر و در تاریخ ٢ تیرماه ١٣٩٥ از سوی نیروهای امنیتی ایران در مریوان بازداشت و بە بازداشتهاه ادارە اطلاعات این شهر منتقل شدە بود.

وی پس از مدتی با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بود و نهایتا از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە تحمل ١٥ ماه حبس محکوم شدە بود.

نجم الدین فرجی  

بیشتر بخوانید در همین زمینه