دو شهروند پیرانشهری با وثیقە میلیاردی از زندان آزاد شدند

۲۷ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۰۷

هەنگاو: دو شهروند اهل پیرانشهر کە حدودا دە روز پیش از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بودند، با تودیع وثیقەهای سنگین و موقتا از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە (٢٦ دی / ١٦ ژانویە)، کاکە طاهری ٢٢ سالە  و فخرالدین طاهری ٢٥ پس از ١٠ روز و هر کدام با تودیع وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدەاند.

این دو شهروند کورد روز یک شنبە (١٧ دی / ٧ ژانویە)، حالی کە از شنو (اشنویە) بە پیرانشهر باز می گشتند توسط نیروهای امنیتی ایران  بازداشت شدە بودند.

طی دە روز گذشتە کاکە و فخرالدین در بازداشتگاه ادارە اطلاعات پیرانشهر نگهداری شدە بودند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه