سرنوشت یک فعال یارسانی پس از دو ماه نامعلوم می باشد

۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

هەنگاو: سرنوشت یکی از فعالین یارسان کە آخرین روزهای سال ٢٠١٧ از سوی نیروهای اطلاعاتی د کرج بازداشت شدە است، در هالەای از ابهام می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، نیروهایا دارە اطلاعات کرج روز جمعە (٨ دی / ٢٩ دسامبر ٢٠١٧) یکی از پیروان آیین یارسان را با هویت ”سید پیمان پدرود“ بازداشت و از آن زمان تاکنون سرنوشتش در هالەای از ابهام می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، خانوادە این فعال پیرو آیین یاری تاکنون نتوانستەاند کە با وی ملاقات داشتە باشند و تلاش هایشان در این زمینە بی نتیجە می ابشد.

سید پیمان پدرود اهل قصرشیرین در استان کرمانشاه و ساکن کرج می باشد.

پیشتر نیز، این فعال یارسانی چندین بار به دلیل دفاع از حقوق مردم یارسان توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه