وضعیت وخیم جسمانی یک زندانی عقیدتی در زندان مهاباد

۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۳۳

هەنگاو: یک زندانی عقیدتی اهل مهاباد کە هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد از نارحتی کلیە رنج می برد و مسئولین زندان از خدمات درمانی بە وی خودداری می کنند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، یک فعال مذهبی با هویت ”سید حسین یوسفی“ اهل مهاباد در زندان مرکزی این شهر بە دلیل نارحتی شدید از بیماری کلیە و واقف بودن مسئولین زندان بە این امر، از سوی مسئولین زندان جهت اعزام وی بە مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت می شود.

سید حسین یوسفی، متاهل و متولد سال ۱۳۶۰ و مهاباد می باشد کە حدود ۸ ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و  از آن زمان تاکنون در زندان مهاباد نگهداری می‌شود.


بیشتر بخوانید در همین زمینه