زهرا محمدی مدرس زبان کردی بە ١٠ سال حبس محکوم گردید

۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۰


هەنگاو: زهرا محمدی، مدرس زبان کردی از سوی دستگاه قضایی حکومت در سنندج بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم گردید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، زهرا محمدی، مدرس زبان کردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، هفت ماه پس از آزادی موقت از بازداشتگاه از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام تشکیل گروه علیە امنیت کشور صادر شدە است. این منبع در ادامە اعلام کرد، کە امروز سەشنبە ٢٤ تیرماه حکم صادرە بە د.عبداللهی وکیل زهرا محمدی ابلاغ شدە است. صدور حکم ١٠ سال حبس بە اتهام تشکیل گروه در حالی است کە زهرا محمدی تنها عضو انجمن نوژین بودە و این انجمن نیز از تمامی اتهامات واردە تبرئە شدە است.

زهرا محمدی، روز پنج شنبە ٢ خرداد ٩٨ (٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین بازداشت شد و روز دوشنبە ١١ آذر همان سال با وثیقە ٧٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

وی ٢٨ سالە و اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ و  ساکن سنندج می باشد. زهرا مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.
این فعال مدنی مدت ١٠ سال است کە در روستاهای اطراف سنندج و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال ١٣٩٢ یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء اعضای رهبری نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد.


انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه