شمار بازداشتی‌های سردشت بە ٦ نفر رسید

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو نفر دیگر در شهر سردشت بازداشت و شمار بازداشتی‌های این شهر بە ٦ نفر رسیدە است.

۶ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۱۷

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو نفر دیگر در شهر سردشت بازداشت و شمار بازداشتی‌های این شهر بە ٦ نفر رسیدە است.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو شهروند دیگر اهل سردشت بە نام‌های ”رحمت محمدسلطانی“ و ”زانیار درماناوی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سردشت بازداشت شدەاند.
 

هەنگاو روز گذشتە از بازداشت چهار شهروند دیگر بە نام‌های  ”’آکام حسن‌زادە“، ”رحمان قادری“، ”خسرو جهان‌آرا“ و ” سردار ملا“ خبر دادە بود.
 

این شش شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.
 

بە گفتە یک منع مطلع، شمار بازداشت ها بیش از ١٠ نفر می باشد، اما تاکنون هویت شش نفر برای هەنگاو احراز شدە است.
 

تا زمان تنظیم این خبر سرنوشت این شش شهروند نامعلوم و پیگیریهای خانوادەهایشان در این زمینە بی نتیجە ماندە است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه