ارومیه/ خطر اجرای حکم اعدام سە زندانی در ملاء‌عام

هەنگاو: چهار زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدەاند کە قرار است حکم سە نفر از آنها در ملاء‌عام بە اجرا درآید.

۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۳۶

 

هەنگاو: چهار زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدەاند کە قرار است حکم سە نفر از آنها در ملاء‌عام بە اجرا درآید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٧ آبان ٩٩ (٢٨ اکتبر ٢٠٢٠)، چهار زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە بە نام های ”علی ملکی“، ”یاسر پورمحمدی“، ”مرتضی حیدری“ و ”موسی نعمانی“ ٥٤ سالە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول‌های انفرادی زندان منتقل شدە و اجرای احکام آنها قریب‌الوقوع می‌باشد.

منابع هەنگاو از زندان ارومیە اعلام کردەاند کە علی، یاسر و مرتضی از شهروندان آذری بودە و قرار است کە حکم این سە نفر روز پنج‌شنبه در ملاءعام بە اجرا در آید.

این سە نفر در یک پروندە مشترک از پنج سال پیش بە اتهام قتل پنج نفر بازداشت و بە اعدام محکوم شدەاند.

همچنین، موسی نعمانی از شهروندان کُرد ارومیە می‌باشد کە وی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە است.

خانوادە این چهار زندانی جهت آخرین ملاقات بە زندان فراخواندە شدەاند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه