خودکشی دست‌کم ٢٩ شهروند کُرد در اردیبهشت ١٤٠٠

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ٢٩ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ۴ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۵۶

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ٢٩ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ۴ نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی اردیبهشت ماه ١٤٠٠، دست‌کم ۲۹ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ۱۴ زن و ۱۵ مرد بە زندگی خود پایان دادەاند کە ۴ نفر از آنها (۳ دختر و ١ پسر) زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.

 

تفکیک بر حسب استان

استان ایلام: ۲ مورد (۱ زن و ۱ مرد)

استان کرمانشاه: ۳ مورد (۱ زن و۲ مرد)

استان کُردستان (سنندج): ۸ مورد (۳ زن و ۵ مرد)

استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۱۶ مورد (۹ زن و ۷ مرد)

 

دلیل خودکشی

اختلافات خانوادگی: ۱۷ مورد (١٢ زن و ۵مرد)

فقر و بیکاری: ۴ مورد (۴ مرد)

نامعلوم: ۷ مورد (١ زن و ۶ مرد)

ممانعت از ازدواج ١ مورد (١ زن)

 

شیوه خودکشی

حلق آویز: ۱۷ مورد (۶ زن و ۱۱ مرد)

خوردن قرص: ۷ مورد (٣ زن و ۴ مرد)

خودسوزی: ۳ مورد (۳ زن)

پرتاب بە داخل رودخانه: ١ مورد (١ زن)

از طریق به کارگیری اسلحه: ۱ مورد (۱ زن)

 

 

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه