آزادی شش شهروند اهل اشنویە با وثیقەهای سنگین

هەنگاو: شش تن از بازداشت شدگان بهمن ماه گذشتە شنو (اشنویە) با تودیع وثیقەهای سنگین از زندان آزاد شدند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

 

هەنگاو: شش تن از بازداشت شدگان بهمن ماه گذشتە شنو (اشنویە) با تودیع وثیقەهای سنگین از زندان آزاد شدند.

برپایە گزارش رسید ەبە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە شش تن از بازداشت شدگان بهمن ماه سال ٩٦ اشنویە بە نام های ( یونس شریفی، فتاح علی کورد، شەفیع فەقی زادە، مامند علی کورد، غفور برهم و جعفر علی کورد“ با تودیع وثیقەهای سنگین و بە طور موقط تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر شنو اعلام کرد کە برای آزادی هر یک از این شش شهروند بازداشت شدە مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان بە عنوان وثیقە پرداخت شدە است.

این شش شهروند بهمن ماه ٩٦ همراه با ١٤ شهروند دیگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدە بودند.

١٤ شهروند دیگر پیشتر با تودیع وثیقەهای ١٠٠ تا ٣٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه