خودکشی ٣٣ کودک کورد طی کمتر از ٨ ماه

هەنگاو: شب گذشتە یک نوجوان اهل سردشت بە زندگی خود پایان داد و طی ٨ ماه گذشتە دست کم ٣٣ کودک و نوجوان کورد بە زندگی خود پایان دادەاند.

۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۱۴

 

هەنگاو: شب گذشتە یک نوجوان اهل سردشت بە زندگی خود پایان داد و طی ٨ ماه گذشتە دست کم ٣٣ کودک و نوجوان کورد بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر پایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شب یک شنبە (٢٠ آبان ٩٧ / ١١ نوامبر ٢٠١٨)، یک نوجوان ١٥ سالە اهل سردشت با هویت ”سینا حسینی“ فرزند صلاح بە زندگی خود پایان دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سینا بە دلیل فقر و تنگدستی و از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای بهار ٩٧ تاکنون (کمتر از ٨ ماه) دست کم ٣٣ نوجوان زیر ١٨ سال در شهرهای کوردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٢٤ نفر از آنها دختر و ٩ نفر نیز پسر بودەاند.

بیشترین کودکان در شهرهای ایلام و سردشت بە زندگی خود پایان دادەاند، در هر کدام از این دو شهر ٥ نوجوان زیر ١٨ سال بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش طی این بازە زمانی ١٤ نوجوان زیر ١٨ سال در استان ارومیە، ٧ نفر در ایلام، ٧ نفر در کرماشان (کرمانشاه) ، ٥ نفر در سنە (سنندج) و یک کودک زیر ١٨ سال هم در خراسان شمالی بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین٥٠٪ کودکانی کە بە زندگی خود پایان دادەاند یعنی ١٧ مورد آنها بە دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کردەاند. همچنین ١١ مورد بە دلیل فقر و دلیل خودکشی ٥ مورد نیز نامعلوم بودە است.

 

 

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه