آخرین وضعیت سلامت سعدا خدیرزاده و علت اقدام به خودکشی وی در زندان ارومیه

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد که مقارن سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ (۱۸ آگوست ۲۰۲۲) در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خود را حلق‌آویز و نیز به نوز

۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷


هه‌نگاو: پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد که مقارن سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ (۱۸ آگوست ۲۰۲۲) در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خود را حلق‌آویز و نیز به نوزاد دوماهه‌ش قرص خورانده بود، با وضعیت عدم ثبات وضعیت سلامت روبرو است.
 

بر اساس آخرین اطلاع هه‌نگاو، ”آلا“ نوزاد دختر دو ماهه در بهداری زندان تحت مراقبت بوده و خود سعدا نیز بدون انتقال به مراکز درمانی بیرون از زندان در وضعیت نامشخصی بسر می‌برد.
 

 سعدا خدیرزاده روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد توسط مامورین اداره اطلاعات ارومیه و حفاظت اطلاعات زندان به مکان نامشخصی برده شده و ساعت‌ها تحت فشار و بازجویی ماموران امنیتی بوده است. آنگونه که هه‌نگاو مطلع شده ماموران در پی یافتن کانال ارتباطی سعدا با بیرون از زندان و چگونگی انتشار اخبار در مورد وضعیت خود و نوزادش بوده‌اند.
 

در نهایت بازجویان با فشار شدید روانی سعدا را وادار به اعتراف در مقابل دوربین کرده و از وی خواسته‌اند بگوید ” وضعیت زنان در زندان ارومیه بسیار مطلوب بوده و تمامی امکانات و خدمات سلامت به وی و نوزادش منظم ارائه شده و تمامی اخباری که از بند زنان ارومیه در این خصوص توسط سازمانهای خارج از کشور به ویژه هه‌نگاو منتشر می‌شود کذب محض می‌باشد“.
 

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع مطلع، نهادهای امنیتی با تحت فشار قرار دادن سعدا اظهار داشته‌اند که چنان‌چه در مقابل دوربین ظاهر نشود پرونده پزشکی در خصوص سلامت روانی وی تشکیل و فرزندش را به بهزیستی تحویل خواهند داد.

متعاقب گرفتن اعتراف و بازگشت سعدا به بند نامبرده مبادرت به خورانیدن قرص به نوزاد ومتعاقباً حلق آویز کردن خود کرده است. در این راستا به فوریت توسط هم بندیها از مرگ نجات یافته لیکن اظهار شده که بینایی یکی از چشمانش به شدت صدمه دیده است.
 

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با تاکید و تایید مجددا تمامی فشارهای وارده از زمان بارداری تا کنون نسبت به سعدا از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار توجه ویژه به وضعیت سعدا و فرزندش است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه