اجرای حکم اعدام دو زندانی در بروجرد

اجرای حکم اعدام دو زندانی در بروجرد

22:48 - 17 January 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام دو شهروند در زندان مرکزی بروجرد واقع در استان لرستان بە اجرا در آمدە است.

برپایە گزارشی کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر نمودە است، بامداد روز پنج شنبە ٢٦ دی ٩٨ (١٦ ژانویە ٢٠٢٠)، حکم اعدام دو زندانی در زندان بروجرد اجرا شدە است.

هویت یکی از این دو زندانی ”حشمت شیخانی“ ٣١ سالە احراز شدە کە بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

حشمت شیخانی سال ١٣٩٤ بە اتهام قتل خواستگار خواهرش بازداشت و از آن زمان در زندان بە سر می برد.

هویت دیگر زندانی اعدام شدە تا زمان تنظیم این خبر احراز نشدە و این خبر از سوی منابع حکومتی و رسمی ایران اعلان نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی دست کم ٥٢ شهروند کرد در استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و خراسان اعدام شدەاند کە هویت ٤٦ نفر از آنها از سوی هەنگاو احراز و هویت ٦ تن نیز احراز نشدە است.