اجرای حکم اعدام یک شهروند در بروجرد

اجرای حکم اعدام یک شهروند در بروجرد

23:14 - 29 April 2020


هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند در شهرستان بروجرد استان لرستان بە اجرا در آمد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازامان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٨ اردیبهشت ٩٩ (٢٧ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند با هویت ”سلیمان میرزایی“ ٣٦ سالە در زندان مرکزی بروجرد بە اجرا در آمدە است.


سازمان حقوق بشر ایران در اینبارە نوشتە است کە، سلیمان میرزایی در سال ٩٣ بە اتهام حمل شیشە و هروئین بازداشت و بە اعدام محکوم شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای ماه رمضان تاکنون حکم اعدام ٦ شهروند در زندان های بروجرد، سنندج، کرمانشاه و ارومیە اجرا شدە است.