اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان سنندج

اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان سنندج

11:30 - 10 August 2020


هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود در مرکزی سنندج بە اجرا درآمد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد دوشنبە ٢٠ مرداد ٩٩ (١٠ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند کُرد با هویت ”کیوان رضاقلی“ در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


کیوان رضاقلی ٤٣ سالە و مجرد از سال ١٣٩٤ بە اتهام قتل یکی از دوستان خود بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە بود. این شهروند اهل سنندج در تاریخ ٢٥ بهمن ١٣٩٤ بازداشت شدە بود.


تا لحظە انتشار این خبر، خبر اعدام این شهروند از سوی رسانەهای داخلی و منابع رسمی حکومت اعلان نشدە است.