اجرای حکم اعدام یک شهروند دیگر در زندان سنندج

اجرای حکم اعدام یک شهروند دیگر در زندان سنندج

11:35 - 11 August 2020


هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند دیگر کُرد در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد. روز گذشتە نیز یک شهروند دیگر در همین زندان اعدام شدە بود.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سحرگاه سەشنبە ٢١ مرداد ٩٩ (١١ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل سنندج با هویت ”فایق احمدی“ ٣٩ سالە در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.

فایق احمدی سال در تاریخ ١٣ خرداد ١٣٨٦ در یک نزاع خیابانی بە طور ناخواستە یکی از دوستان خود را با هویت ”حیدر قانعی“ بە قتل رساندە و از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم شدە بود.
این شهروند کُرد طی ١٣ سال گذشتە در زندان مرکزی سنندج محبوس بودە است.

روز گذشتە نیز حکم اعدام یک شهروند ٤٣ سالە با هویت ”کیوان رضا قلی“ در این زندان اجرا شدە بود.