احراز هویت زندانی اعدام شدە در کرمانشاه از سوی هەنگاو

احراز هویت زندانی اعدام شدە در کرمانشاه از سوی هەنگاو

20:25 - 20 April 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی کرد در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شد کە سازمان حقوق بشری هەنگاو پس از سە روز هویت این زندانی را احراز نمود.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ( ٢٩ فروردین ٩٨ / ١٨ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە اجرا در آمدە است.

هویت این زندانی کە از سوی هەنگاو احراز شدە است جعفر حسینی اهل شهرستان هرسین و ساکن کرمانشاه می باشد.

جعفر حسینی از ٥ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

خبر اعدام این شهروند کرد تاکنون در هیچ کدام از رسانەهای حکومتی منتشر نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز  آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی ١١ زندانی کرد بە اتهام قتل عمد در زندان های ایران اعدام شدەاند.