ارسلان هدایتی بە صورت مشروط از زندان آزاد شد

ارسلان هدایتی بە صورت مشروط از زندان آزاد شد

10:24 - 26 October 2020

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی شهرستان قروە کە در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بود، پس از اتمام بیش از سە چهارم از دوران محکومیت، بە صورت مشروط آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٤ آبان ٩٩ (٢٥ اکتبر ٢٠٢٠)، ارسلان هدایتی از فعالین مدنی سرشناس شهرستان قروه پس از سپری نمودن ٣٤ روز از دوران محکومیت چهار ماهە خود بە صورت مشروط از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه آزاد شد. وی پیشتر نیز دو ماه بازداشت شدە و با احتساب این دو ماه ٢٠ روز از حکم حبسش باقی ماندە بود.


 ارسلان هدایتی ساعت ١٢ ظهر روز یکشنبە ٣٠ شهریور ٩٩ (٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران چهار ماهە محکومیت، خود را بە زندان دیزل آباد کرمانشاه معرفی نمود.
 

وی روز شنبە ١٦ تیر ٩٧ (٧ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە کرمانشاه منتقل شد و پس از دو ماه با وثیقە آزاد شد.

 

ارسلان هدایتی روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠) طی پروندە مشترکی با “شهریار طهماسبی”، “مصطفی باقری آشنا” و “اردشیر موسوی”، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه  بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی“ هر کدام بە تحمل ٩ ماه حبس محکوم شدند کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٤ ماه حبس کاهش یافت.