آزادی سە شهروند بازداشت شدە اهل مریوان

آزادی سە شهروند بازداشت شدە اهل مریوان

20:24 - 26 October 2020

 

هەنگاو: با گذشت یک ماه از بازداشت سە شهروند ساکن یکی از روستاهای مریوان این سه شهروند با وثیقە و موقتا آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٥ آبان ٩٩(٢٦ اکتبر ٢٠٢٠)، سە شهروند بازداشت شدە اهل مریوان بە نام‌های ”حامد دادستان“، ”محمد علی دادستان“ و ”حمدی دبستانی“ پس از یک ماه بازداشت با وثیقە و موقتاً تا زمان برگزای نشست دادگاه از زندان عمومی مریوان آزاد شدند.

  روز دوشنبە ٧ مهر ٩٩ (٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠) نیروهای ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”درگاه شیخان“ بە نام‌های ”حامد دادستان“ ٥٤ سالە، فرزند ١٩ سالە حامد با هویت ”محمد علی دادستان“ و ”حمدی دبستانی“ ٤٢ سالە را بازداشت کردەاند.
هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند و در حین بازداشت نیروهای امنیتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادە و با کشدن گونی بر روی سر، آنها را بە مکان نامعلومی بردەاند.