آزادی مشروط رشید ناصرزاده از زندان اشنویه

آزادی مشروط رشید ناصرزاده از زندان اشنویه

23:38 - 5 March 2021

 

حمایت از هەنگاو

هەنگاو: یکی از فعالین زیست‌محیطی اهل اشنویە پس از سپری کردن هفت ماه از دوران محکومیت خود به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

بر پایه گزارش دریافتی سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ (۴ مارس ۲۰۲۱)، رشید ناصرزادە، از فعالین زیست محیطی اهل اشنویە  و عضو گروه کوهنوردی ”پیشرو“ این شهر پس از سپری نمودن بیش از یک سوم از دوران محکومیت ۱۸ ماهه خود به صورت مشروط از زندان اشنویه آزاد شد.

رشید ناصر زادە، روز سەشنبە ١٢ آذر ٩٨ (٣ دسامبر ٢٠١٩) در حین بازگشت از اقلیم کُردستان و در جادە پیرانشهر بە اشنویە توسط نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و پس از ٤٠ روز در تاریخ ٢٦ دی ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزای نشست دادگاه آزاد شدە بود.

این فعال کُرد اوایل فروردین ماه امسال، از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری ٢ اشنویە، بە تحمل ٦ سال حبس تعزیری محکوم شدە است. بر طق حکم صادرە، رشید ناصر زادە بە اتهام “اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیە امنیت کشور” بە تحمل ٥ سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ١٨ ماه حبس کاهش یافت.

رشید ناصر زادە  سر انجام روز یکشنبە ٥ مرداد ٩٩ (٢٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل گردید.