اسحاق روحی پس از یک ماه با وثیقە آزاد شد

اسحاق روحی پس از یک ماه با وثیقە آزاد شد

15:48 - 2 June 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری اهل سنندج کە روز اول ما می بازداشت شدە بود با وثیقە آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (١٢ خرداد ٩٨ / ٢ ژوئن ٢٠١٩)، اسحاق روحی، فعال کارگری اهل سنندج پس از سپری نمودن ٣٢ روز در بازداشتگاه ادارە اطلاعات این شهر آزاد شد.

بە گفتە یک منبع مطلع این فعال کارگری با وثیقە صد میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە است.

اسحاق روحی، عصر روز چهارشنبە (١١ اردیبهشت ٩٨ / ١ می ٢٠١٩) ، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در محلە نایسر سنندج بازداشت شدە بود.