اعتصاب غذای سکینە پروانە در زندان قرچک ورامین

اعتصاب غذای سکینە پروانە در زندان قرچک ورامین

23:27 - 27 May 2020


هەنگاو: سکینە پروانە از زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان قرچک ورامین کە بە تازگی بە پنج سال حبس محکوم شدە است، دست بە اعتصاب غذا زدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سکینە پروانە، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین از روز دوشنبە ٥ خرداد ٩٩ (٢٥ می ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە صدور حکم پنج سال حبس برای وی و همچمنین عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست بە اعتصاب غذا زدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، سکینە پروانە هم اینک در بند ٣ زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. این بند مختص متهمان جرائم مرتبط بە مواد مخدر و مالی می باشد.


روز یکشنبە ٢٨ اردیبهشت ٩٩ (١٧ می ٢٠٢٠)، سکینە پروانە، زندانی سیاسی اهل استان خراسان رضوی از سوی شعبە ٢٦ دادگاه انقلاب تهران بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه ها و دستجات سیاسی بە مدت دو سال محکوم شدە است.

این حکم بە اتهام عضویت در گروهای معاند نظام بە نام کوملە و دمکرات و با هدف بر هم زدن امنیت کشور صادر شدە و ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.


سکینە پروانە ٣٠ سالە، روز جمعە ١٨ بهمن ٩٨ (٧ فوریە ٢٠٢٠)، در حین بازگشت از اقلیم کردستان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات استان کردستان بازداشت و بە بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم بە بند ٢٠٩ زندان اوین تهران منتقل شدە بود.


وی اواخر اردیبهشت ماه در حالی کە آثار کبودی بر صورتش مشهود بود، بار دیگر بە قرنطینە زندان قرچک ورامین منتقل شد.