اعدام دو شهروند کرد در زندان ایلام

اعدام دو شهروند کرد در زندان ایلام

11:28 - 27 April 2019

 

هەنگاو: اوایل ماه ژانویە امسال حکم اعدام دو شهروند کرد در زندان مرکزی ایلام بە  اجرا در آمدە است کە پس از سە ماه رسانەای شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە (٢٦ دی ٩٧ / ١٥ ژانویە ٢٠١٩)، حکم اعدام دو شهروند کرد در زندان مرکز ایلام کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند، بە اجرا در آمدە است.

هویت یکی از زندانیان اعدام شدە مسعود ناظری ٢٣ سالە  و فرزند فاضل احراز شدە کە در سن ١٩ سالگی بە اتهام قتل عمد دستگیر و بە اعدام محکوم شدە بود.

از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران گزارش دادە است کە همان روز، یک  جوان دیگر با هویت فرهاد اکبری  فرزند اعدام شدە است. وی در حالی کە ١٥ سال و ٩ ماه سن داشتە بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

پس از سە ماه خبر اعدام این دو جوان کرد رسانەای شدە است.