اعدام ٢٧ شهروند کرد طی شش ماه نخست سال ٩٨

اعدام ٢٧ شهروند کرد طی شش ماه نخست سال ٩٨

20:26 - 22 September 2019

 

هەنگاو: طی شش ماه نخست سال جاری خورشیدی هر دو ماه دست کم ٩ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ١٣٩٨ خورشیدی، دست کم حکم اعدام ٢٧ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

بر طبق این گزارش, بیشتر افراد اعدام شدە بە اتهام قتل عمد اعدام شدەاند و بیشترین افراد از استان آذربایجان غربی (ارومیە) بودەاند.

همچنین, یک کودک و ٣ زن  طی این شش ماه اعدام شدەاند.

 

تفکیک بر حسب اتهام

قتل عمد: ٢٦ مورد

مواد مخدر: ١ مورد

 

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی: ١١ مورد

استان کرمانشاه: ٥ مود

استان ایلام: ٤ مورد

استان کردستان: ٣ ورد

استان لرستان: ٢ مورد

استان خراسان شمالی: ٢ مورد

 

اسامی ٢٤ نفر از اعدام شدگان در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو ثبت شدە و تنها هویت سە نفر از اعدام شدگان در ایلام کە رسانەهای حکومتی آن را منتشر کردەاند، احراز نشدە است.