اعدام پنج شهروند کرد در ایلام، کرمانشاه و زنجان

اعدام پنج شهروند کرد در ایلام، کرمانشاه و زنجان

17:29 - 19 April 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی کرمانشاه (کرماشان) بە اجرا در آمد. طی سە روز پنج شهروند کرد  در زندانهای ایلام، کرمانشاه و زنجان اعدام شدەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ( ٢٩ فروردین ٩٨ / ١٨ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە اجرا در آمدە است.

هویت این زندانی کە بە اتهام قتل عمد  بە اعدام محکوم شدە بود تا زمان تنظیم این خبر برای ”هەنگاو“ احراز نشدە است.

خبر اعدام این شهروند کرد تاکنون در هیچ کدام از رسانەهای حکومتی و حقوق بشری ، منعکس نشدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز  آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی ١١ زندانی کرد بە اتهام قتل عمد در زندان های ایران اعدام شدەاند.