اعدام چهار شهروند در زندان ارومیە

اعدام چهار شهروند در زندان ارومیە

09:57 - 16 July 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام چهار شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە با اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامدار روز سەشنبە (٢٥ تیر ٩٨ / ١٦ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم اعدام چهار شهروند کرد در زندان مرکزی ارومە بە اجرا در آمد.

هویت افراد اعدام شدە بە شرح زیر می باشد:

١_ هیمن بناوند اهل پیرانشهر

٢_ محمود خالدی

٣_ جعفر محمدی

٤_ محمد عارف نجفیان

 

این افراد همگی بە اتهام قتل عمد از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام و روز گذشتە بە سلولهای انفرادی منتقل شدە بودند.