اعدام یک شهروند در استان لرستان

اعدام یک شهروند در استان لرستان

19:48 - 9 September 2019

 

هەنگاو: ماه گذشتە حکم عدام یک شهروند در زندان مرکزی بروجرد استان لرستان بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبە ١٦ مرداد ٩٨ ( ٧ آگوست ٢٠١٩)، حکم اعدام یک زندانی با هویت ”ترنج فیضی“  اهل بروجرد در زندان مرکزی این شھر بە اجرا در آمدە است.

ترنج فیضی ٣٧ سالە بودە و از ٤ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە و در زندان مرکزی بروجرد محبوس بودە است.

تا زمان تنظیم این خبر و باگذشت یک ماه از اعدام نامبردە، این خبر در رسانەهای حکومتی اعلان نشدە است.